Akce


Dobré sousedské vztahy, slušnost, klid a bezpečí chápeme jako samozřejmost. 

V případě, že nájemci nebudou dbát na dodržování podmínek a naruší pohodlné soužití v domě, vyhrazuje si správa domu právo na okamžité ukončení smlouvy.